Bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse

Et udviklingsforløb hvor vi arbejder med bevidsthed og balance i ledelse.

Kære leder

Vil vi ændre femtiden må vi gøre noget anderledes.

Fremtidens ledelse kalder på ledere der tør gå forrest og gøre noget andet end det vi plejer, det kræver mod og det kræver, at vi er klar til at se på os selv i ledelse, vores sande værdier, overbevisninger og reaktionsmønstre og tør leve og lede efter det vi har på hjertet. Det kræver indsigt i os selv  og bygger på en indre  bevidsthed og styrke.

Drømmer du om, at skabe forandringer i din organisation og i dit ledelsesliv?

Har du lyst til at finde nye svar og genfinde energien, og dine indre værdier, og gøre en positiv forskel for dig selv og din organisation.

Måske sætte tempoet lidt ned og genfinde balancen i dit lederskab og i dit liv?

Ved du også, at mere af det vi plejer ikke er svaret?

Her har du mulighed for at tilmelde dig et udviklingsforløb, der kan hjælpe dig til at gøre en forskel, og være med til at ændre dit og andres arbejdsliv.

Efter mange år hvor jeg har arbejdet med ledelse og organistionsudvikling

– går jeg nu med hjertet og tilbyder dig at gøre det samme. Jeg drømmer om at skabe en verden, hvor der er plads til liv.

Jeg tilbyder dig et udviklingsforløb, hvor du finder tilbage til dine indre værdier og visioner. Du styrker dit indre ståsted, og oparbejder evnen til at holde balancen når verden rammer, når ydre faktorer, relationer mm. presser.

Jeg tilbyder ikke et kvikfiks, en teori eller en ny model, der kan løse dine udfordringer. I stedet opbygger du dine egne evner til mere bevidst  at navigere i hverdagens kompleksitet og vælge til og fra, også på den lange bane.

Fremtidens ledere er mennesker på arbejde

og den ramme som er sat om forløbet.

Jeg ved, at det er svært, når vi rammes af hverdagens mange modsatrettede krav, som vi forventes at kunne balancere og navigere i. En øvelse der ikke bliver nemmere, hvis vi har mistet kursen, mistet os selv, og vores indre kompas. Derfor er første skridt, at skabe mere ro og gradvist genetablere kontakt til det, vi ved er sandt. Genetablere respekten for os selv og vores arbejde.

Når du begynder, at udvikle en balanceret bevidsthed, vil du opleve, at det bliver nemmere at være med hverdagens kompleksitet og paradokser. At du ikke så nemt bliver løbet over ende, og i mindre grad bliver hængende i uhensigtsmæssige vaner, mønstre, eller relationer. Du oplever, måske i glimt, møder i en dyb ærlig respekt, hvor positioner og egoer ikke slås om magt, ære, skyld og skam. Et balanceret afsæt for at skabe livgivende forandringer for dig selv og andre.

Der kan være rigtig mange grunde til, at ville noget andet

Jeg kender ikke din, men på baggrund af mine møder med ledere, vil jeg gerne komme med nogle bud.

 • Jeg ved at fremtiden kalder på nye måder at tænke organisationer på og jeg ved at jeg er en vigtig brik i at det vil ske.
 • Jeg er ved at være træt af, at vente til noget bliver bedre.
 • Jeg har glemt mig selv på vejen, glæden, mine værdier, min ledelsesvision, min ledelsespassion.
 • Jeg er nysgerrig på, hvordan jeg kan bliver en mere nærværende leder i hverdagen.
 • Jeg har for travlt i min hverdag og jeg bruger det meste af min tid på at slukke ildebrande.
 • Min kalender er fyldt med væg til væg møder – jeg ved ikke hvornår jeg skal få tid…
 • Jeg har ikke tid til daglig ledelse af mine medarbejdere.
 • Jeg mærker ikke mig selv, min krop.
 • Jeg har kroniske smerter, ringen for ørene, glemmer ting, hjertebanken, uro i kroppen –måske mærker jeg disse tegn, men jeg lytter ikke.
 • Jeg går med en grundfølelse af aldrig helt at slå til, uanset hvor meget jeg arbejder.
 • Jeg ved at noget burde være anderledes, kunne være anderledes, skal være anderledes for mig selv, for medarbejderne og i organisationen
 • Det kan også være en grundlæggende udefineret følelse af hjemve, som at mangle noget helt basalt, uden helt at vide hvad det er.
 • Måske ved du bare, at det vil være godt for dig og din organisation, at du tager dig af dig selv for at blive ved med at være en god leder.

Det handler om at slippe fri og tage styringen i stedet for at lades sig styre af omstændighederne, slippe forventninger og ambitionerne og samtidig blive forventningsfuld og ambitiøs. Have kontrol over at slippe kontrollen. Det handler om energi, om hvordan vi tilgår vores liv og forvalter vores energi og om at leve og lede fra hjertet.

Målet er:

At skabe en bedre verden.
En verden som er bæredygtig for os selv og verden omkring os.
Og det starter hos os selv med at:

 • Vi udvikler bevidsthed om eget indre ståsted.
 • Vi genfinder vores indre sandhed, vores værdier, vision eller passion, – og at vi tør leve det.
 • Vi prioriterer og træffer bevidste valg fra et balanceret sted i os selv med mulighed for at handle.
 • Vi står i os selv og med større ro og kan være med de udfordringer vi møder i os selv, i vores relationer og i verden omkring os.

Her får du mulighed for at tage de første skridt af denne vej. Skridt som allerede fra dag et kan ses sætter nye aftryk.

Form:

Forløbet løber over 7 mødegange 4 hele dage og tre halve dage, derudover har du mulighed for en individuel udviklingssamtale.

 • Du kan se det som en indre udviklingssrejse med solid forankring i din ledelsespraksis.
 • Vi går lidt dybere i det personlige lederskab, ser på adfærd, reaktionsmønstre og handlemuligheder, med afsæt i konkret ledelsespraksis og ledelsesmæssige tematikker og teorier.
 • Der vil være tid til øvelser, oplæg, refleksioner og drøftelser.
 • Gennem meditative øvelser finder vi ro og fordybelse, skærper intuitionen og går på opdagelse i bundet af U´et og undersøge, hvor der er nye veje at gå.
 • Vi arbejder med energier, og lærer hvordan vi kan bruge det bevidst til at lade op og ændre vores praksis i hverdagen.

Indhold:

Med afsæt i en regenerativ og bæredygtig forståelse skal vi arbejde med eget ståsted, indre motivation og værdier. Vi skal se på, rammer og retning for arbejdet, samarbejde og relationer.

Hver af de fire hele mødedage har en overskrift, et tema som bliver dagens omdrejningspunkt.

 1. Indre ståsted
 2. Værdier og visioner
 3. Rammer og konstruktioner
 4. Relationer og samarbejde

Teorier og øvelser vil berøre eller understøtte dagens tema. Regenerativ eller bæredygtig ledelse opstår i mødet mellem selvindsigt og forståelse af systemer. Derfor er deltagernes praksiserfaringer vigtige under forløbet og kobles ind i dagens tema og øvelser. Det adskiller sig måske, fra andre forløb du har deltaget i, fordi en del af indholdet opstår på dagen. Det gør forløbet vedkommende og praksisnært, og kan umiddelbart omsættes og skabe forandringer i dit liv. Det betyder også at du skal være indstillet på at arbejde med dig selv i ledelse i højere grad end gennem teoretisk forståelse.

De korte dage tager vi afsæt i deltagernes erfaringer og oplevelser og kobler dem til øvelser, meditationer og refleksioner.

Du vil få mere ud af forløbet hvis du afsætter tid (5-20 min) til daglig meditativ praksis, og er nysgerrig på de forandringer, der kan ske i hverdagen.

Jeg regner selvfølgelig med:

 • At du er klar til at arbejde med dig selv, efterlader computeren i bilen, slukker telefonen og er tilstede.
 • At du mellem mødegangene arbejder bevidst og skærper din nysgerrighed og refleksion over dit arbejde.
 • At der er tavshedspligt, så vi kan dele, det der fylder – i respekt for egne og andres grænser.

Målgruppe:

Forløbet er for dig, der vil gøre en forskel i dig selv og for din organisation. Det er for dig som trænger til at finde mere ro og balance og retning i dit lederskab. Det er for dig, der har lyst til at udforske, om der er andre veje at gå. Dig som er nysgerrig på, hvordan du ved at ændre dit eget indre ståsted, kan skabe forandringer for dig selv og den verden du er en del af. Og for dig som bare ved at det vil være godt for dig.

Du behøver ikke kunne noget på forhånd, blot du kommer med et åbent sind og mod på at lukke øjnene og lytte indad.

Praktisk:

Sted:    Kilden     Lynggårdsvej 36    8600 8600 Silkeborg

Der serveres som udgangspunkt frokost fra Traktørstedet Ludvigslyst og der vil være snacks, kaffe, te og vand i løbet af dagen.

Jeg arbejder altid med små hold 3 – 8 personer pr. hold.

Pris: 19.950 kr. som udover 7 mødegange inkluderer forplejning og en individuel udviklingssamtale.

Der kan være mange fordele ved at deltage som samlet ledergruppe, kontakt mig hvis det er aktuelt for jer.

Tilmelding på mail: nete@netevilain.dk. Dejligt hvis du vil skrive et par linjer om, hvorfor du gerne vil være med, samt lidt praktik: Din arbejdsplads, mail du gerne vil kontaktes på, telefonnr. og EAN nr.

Mødedage for hold i foråret 2024

Fredag d. 9. februar kl. 9.00 -15.30

Fredag d. 23. februar kl. 9.00 -12.00

Tirsdag d. 5. marts kl. 9.00 – 15.30

Fredag d. 22. marts kl. 9.00 -12.00

Torsdag d. 11. april kl. kl. 9.00 -15.30

Torsdag d. 2. maj kl. 12.30 -15.30

Torsdag d. 23. maj kl. kl. 9.00 -15.30

Mødedage for hold i efteråret 2024

Torsdag d. 22. august kl. 9.30 -16.00

Fredag d. 6. september kl. 9.30 -12.30

Torsdag d. 19. september kl. 9.30 – 16.00

Fredag d. 4. oktober kl. 9.30 -12.30

Torsdag d. 24. oktober kl. kl. 9.30 -16.00

Fredag d. 14.. november kl. 9.30 -12.30

Torsdag d. 5. december kl. kl. 9.30 -16.00

Tidligere deltagere siger

 • Jeg har oplevet kursusdagene som et trygt rum, hvor 1-2 meditationer har skabt en ekstraordinær ro og nærvær i rummet, som jeg ikke tidligere har oplevet på et ledelsesforløb. Det har for mig givet en dyb ro og skabt mulighed for virkelig at mærke mig selv og mine rejseledsagere i hver vores ledelsesroller. Med Nete som guide har det været en naturlig del af forløbet, at gruppen i fortrolighed har delt overordnede tematikker, om det der er svært, det der lykkes og sammen skabt et lærings- og refleksivt rum med udgangspunkt i vores virkelighed som ledere.
 • Hver lederuddannelse kan noget særligt. Én traditionel lederuddannelse giver en god solid teoretisk ballast, men ikke helt de praktiske værktøjer som jeg har manglet i mit ledelsesarbejde.
 • Hos dig har jeg fået noget andet. Jeg har sammen med 6 andre ledere fra forskellige organisationer været på en rejse med dig som rejseguide, hvor du har præsenteret os for en kuffert fyldt med forskellige livssyn, tilgange og værktøjer krydret med et strejf af tilpassede ledelsesteorier.
 • Forløbet har haft stor betydning for mig og gjort mig bevidst om, hvor stor betydning enkle værktøjer og et refleksivt rum har for, hvordan jeg både passer bedre på mig selv i mødet med udfordringer samtidig med, at jeg også gør mit bedste for at passe på mine omgivelser.
 • Helt konkret har jeg gennem forløbet fået præsenteret tilgange og værktøjer, som jeg gennem månederne har plukket i og tilpasset, så de nu passer til mig og den organisation jeg er en del af. Det har givet mig min egen visuelle version af praksisværktøjer – så jeg nemmere kan navigerer gennem oprørte vande samtidig med at jeg står i mig selv som den jeg er.
 • Jeg har fundet ro og fået mod til ikke at gå med, når jeg kan mærke, at det ikke virker som den bedste vej at gå – mod til at sige det højt.
 • Tro og ro på mig selv og min ledelse – det giver mere reelle, ærlige svar.
 • Lytter mere til min fornemmelse for hvad der er vigtigt og så får jeg følelsen af at det bliver mere ordentligt.
 • Jeg er holdt op med at fikse, stopper op og ser hvad jeg har gang i også i mødet med medarbejderne.
 • Jeg er mere groundet jeg håndterer ting lidt anderledes, trækker mig lidt tilbage inden jeg vælger, hvilken vej jeg skal gå og gør noget andet end jeg ellers ville have gjort.
 • Det har gjort mange ting. For mig har jeg fundet mit ståsted – lige nu, har fundet mine værdier, at turde stå i det selv om det er svært, være mere nysgerrig på verden og stå i det med mere ro. Jeg er blevet en mere omsorgsfuld leder for mine medarbejdere. Jeg tillader mig at komme forbi frygten indeni og at turde sige min mening og at det jeg kommer med er ok. Det skal nok gå.
 • Jeg har fået modet til stå i ikke altid at have løsningerne på problemerne.
 • Jeg har fundet mere balance i mig selv.
 • Er blevet bedre til at se det som en opgave der skal løses fremfor at tage det ind som noget personligt.
 • Mere bevidst om hvad jeg har behov for, for at der er balance. Bevidstheden om tempo.
 • Så skaber vi mere kvalitet i ledelse. Jeg har fået modet tilbage, jeg italesætter når vi ikke er enige og det kvalificerer opgaveløsningen.
 • På et traditionelt leder kursus var jeg kommet hjem fyldt op af en helt masse ting, som man først skal hjem og reflektere over. Her er der en helt anden ro, hvor man kommer meget mere ned og jeg tror man tager meget mere med sig herfra end på en mere traditionel ledelsesdag – det giver noget helt andet.
 • Man får det ind under huden med det samme i stedet for at man får serveret en hel masse ting, teorier man først skal hjem og reflektere over.
 • Man får arbejdet med sig selv, det kan også være hårdt.
 • Vi bliver hele tiden forstyrret og skal arbejde med os selv og omsætte det til praksis, det gør det så direkte brugbart.
 • Ja vi kan ta et diplom modul og læse en masse teorier. Her er et lille pluk af teorier, der gør en forskel og som kobler til praksis.
 • Jeg kommer til at savne de guidede meditationer, hvor jeg mærker mig selv og får nye tanker. Det bliver så praksisnært, og noget der er vigtigt for mig, som jeg kan overføre til min hverdag.
 • Jeg kommer til at savne det, for det har gjort noget helt vildt godt.
 • Jeg vil savne fortroligheden i rummet.
 • Guidning og fælles refleksion.
 • Det var et trygt rum fra starten.
 • At blive positivt forstyrret. At stoppe op og tænke.
 • Er man en der spæner derudaf og er man klar til at arbejde med sig selv så tænker jeg de kunne have brug for det.
 • Har vi ikke alle sammen brug for det som ledere, at se på vores ledelse uanset hvor vi står.
 • Ledelse kan godt blive meget teoretisk, men ledelse handler jo reelt om at være menneske – vælger man at blive leder så vælger man også at være villig til at arbejde med sig selv og reflektere. Specielt når vi ser på, at vi jo er ledere af mennesker.
 • Tænk en fed proces for en ledergruppe – ja det vil være unikt – ja hvis man tør, det kan være lidt sårbart. Det gør en stor forskel, at det er over flere dage. Man skal være klar til at lave en forandring, og man skal have et ønske om at ville gøre noget anderledes, man skal selv ville det. Hvis en mindre ledergruppe turde ville det være fabelagtigt.
 • Det her er jo også at bedrive ledelse. En ny måde at bedrive ledelse på.
 • Det vildeste er at vi sidder og mediterer, men hvor vildt er det i 2022.
 • Bevidst ledelse det er jo det vi gør!

Nete Vilain – Klarhed og Balance

Kilden

Lynggårdsvej 36, 8600 Silkeborg

Tlf.nr. (+45) 40 22 67 99

Mail: nete@netevilain.dk

www.netevilain.dk