Organisation og ledelse

Ledelse i klarhed og balance

Hvor er vi på vej hen Plys? Det ved jeg ikke Grisling men vi skyder en god fart.

Klarhed handler om at vide, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Balance handler om ikke at miste sig selv på vejen når pres og kompleksitet, valg og prioriteringer, står i kø på vores vej.

Har du lyst til at undersøge, hvordan du fra et mere balance ståsted kan skabe forandringer for dig selv og din arbejdsplads?

Fremtidens ledelse er bæredygtig, bevidst og balanceret

“Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen” (kinesisk ordsprog)

Fremtidens organisationer ledes af fremtidens ledere. Fremtidens ledelse er bæredygtig, bevidst og balanceret.

Bæredygtig ledelse: Med erfaring fra en biologisk, en øko-pædagogisk, og en organisatorisk bæredygtighedsdagsorden, er jeg ikke i tvivl om, at fremtiden kalder på ledere, der forstår denne dagsorden. Hvis vi skal lykkes med at vende udviklingen, har vi brug for ledere, der har mod til gå i nye retninger og sætte nye dagsordner, med bæredygtighed for øje. Vi har brug for ledere, der dybt i hjertet forstår betydningen af, hvordan alting – mennesker, natur og klodens ressourcer, – er gensidigt forbundet. Når jeg taler om bæredygtig ledelse tænker jeg det derfor ind på flere niveauer.

  • Balance i eget liv
  • Balance for andre mennesker, medarbejdere mm.
  • Balance for organisationen/virksomheden så “der skabes værdi uden at over- eller misbruge de ressourcer vi har til rådighed” (Brundtland rapporten 1987).
  • Det betyder at forbrug af ressourcer er i balance med kloden og mennesker og naturen omkring os.

Bevidst ledelse betyder at vi er nærværende tilstede. At vi kan stå i os selv med ro og balance og med et åbent hjerte, så vi rummer os selv og andre. At vi ved, hvad der skal til, og har modet til lytte til den indre stemme og træffe bæredygtige, langsigtede beslutninger for os selv og verden omkring os.

Balanceret ledelse betyder, at vi er bevidste om egne ubalancer og om, hvordan vi kan bringe mere balance i eget og andres liv. At vi er bevidste om hvornår det kan være tid at træde igennem og hvornår det er tid at trække sig tilbage. Balanceret ledelse betyder, at vi har øje for, hvornår det er for meget og hvornår det er for lidt. At vi ved hvornår vi tager ledelse eller giver plads til andre.

Lederudvikling

For at navigere i den kompleksitet og de forandringer mange organisationer står overfor skal vi have os selv med.

Jeg støtter både den individuelle udvikling og organisatoriske udviklingsprocesser.

Ledersparring og individuel lederudvikling.
Jeg tager altid udgangspunkt i det du kommer med. Jeg tager både lederen og mennesket med på vejen til at finde mere klarhed og balance i dit lederskab. Med udgangspunkt i en coachende tilgang og filosofi kombinerer jeg traditionelle teknikker og ledelsesforståelser med energiarbejde og evt. meditative øvelser. Det giver os mulighed for sammen at skabe dig et solidt fundament til skabe god ledelse og træffe langsigtede og kloge beslutninger.

Husk åndehuller og tid til fordybelse
Både i det daglige og efter perioder med stort arbejdstempo, har vi brug for at restituere og nulstille.

Retreat betyder egentlig at trække sig tilbage, og det kan være godt givet ud at tage en pause. At få ro til at reflektere over tiden, der er gået og begynde at vende blikke mod næste etape, det kan give det overskud, der skal til for at lykkes.

Tag din ledergruppe med på en temadag, hvor der er tid til eftertanke før nye opgaver, eller når der er brug for at komme lidt dybere og måske udvikle nye værdier, mål og visioner. Ved at kombinere det klassiske arbejde med fordybelse, natur og meditative øvelser kan I stoppe downloading af tidligere veje I er gået og finde alternative, måske mere bæredygtige veje at gå. Måske skal FN´s verdensmål bliver en del af refleksionerne over organisationens nye mål.

Udviklingsforløb for ledergrupper
Når vi er flere der gennemgår et udviklingsforløb sammen, vil der være større sandsynlighed for at det vil skabe langtidsholdbare forandringer for jer som ledere og for jeres organisation. I kan melde jer på udviklingsforløb jeg udbyder på åbne hold eller I kan få skræddersyet et forløb specifikt til jer.

Fremtidens organisation

Fremtidens organisation kalder på fremtidens ledelse. Fremtidens ledelse kalder på øget bevidsthed, mere klarhed og balance, for at kunne imødekomme de krav fremtiden byder. Frisættelse og formålsdrevet virksomhed kræver nye kompetencer. Det kræver mod, evnen til at slippe kontrollen, og at vi kan tilsidesætte os selv til fordel for helheden. Vi skal kunne udvise empati for andre uden at vi selv drænes. vi skal skabe balance og kunne navigere i hveragens paradokser på så mange parametre, så det kalder på ledere, der står solidt balanceret i sig selv. Det er ikke det samme som at være hyper robust, mere en hvilen i sin egen fuldkomne ufuldkommenhed, og herfra vælge at træffe bedre og mere langtidsholdbare beslutninger.

Udvikling i organisationer

Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan skabe arbejdspladser, hvor vi ikke bliver syge af at gå på arbejde.

Mindfulness/meditation på arbejdspladser

Ny forskning fra Dansk center for Mindfulness viser at mindfulness interventioner på arbejdspladsen kan forbedre den sociale kapital særligt samarbejdet internt og mellem afdelinger. Derudover fandt de at den oplevede psykologiske tryghed blev bedre. Når vi ser på konsekvenserne ved et dårligt psykisk arbejdsmiljø, både for den enkelte og for den opgave I skal løse, kan det være værd at investere i mere bevidsthed og balance for både ledere og medarbejdere i hverdag.  Er I klar til at gøre noget nyt skræddersyr jeg forløb så de passer til jer.

Treat og retreat

Treat and retreat er en mulighed for at invitere dine medarbejdere eller lederkolleger på en dag med fokus på at lande i sig selv. Det kan være at I har brug for at lande efter en hektisk periode, eller står overfor nye udfordringer med mange beslutninger, som kræver knivskarpt fokus, eller….

Jeg lægger vægt på at skabe en rolig ramme og tilpasser dagen efter jeres erfaringer og mål med dagen.

Stresshåndtering og stresscoaching

Der er alle mulige gode grunde til at skabe organisationer, hvor vi ikke bliver stressede af at gå på arbejde, men summen af mange aspekter i vores liv kan gøre os alle sårbare, og når skaden er sket, kan det være nødvendigt at finde tilbage til sig selv igen.

Her kan stresscoaching være en mulighed.

Organisatorisk rekvirerede forløb koordineres løbende med nærmeste leder.