Baggrund

Livets træ Yggdrasil forenet med FN´s Verdensmål.

Mit logo er et symbol på min vision om, at vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden gennem indre visdom og balance. Det er inspireret af Livets Træ Yggdresil forenet med nutiden og et holistisk udsyn gennem FN´s Verdensmål. Træet som symbol på forbindelse mellem himmel og jord. Rodnettet der forbinder til livet på jorden, visdommens kilde og Urds skæbnebrønd. Kronen der strækker sig ud i universet uendelighed og klarhed. Stammen står stærkt og fleksibelt i al slags vejr. Bladene her lavet i farverne fra FN´s verdensmål som symbol og en drøm om en bæredygtig fremtid.

Baggrund for klarhed og balance

Her kan du læse lidt om mig og mine tanker og min vej hertil

Jeg hedder Nete – jeg har en passion for at skabe udvikling sammen med mennesker.

Jeg er særlig optaget af, hvordan vi kan gøre verden til et bedre sted at være og ikke mindst, hvordan, vi kan gøre vores aftryk på jorden mere bæredygtigt. Først som biolog, dernæst som lektor på et seminarium med fokus på økologisk pædagogik. Siden har jeg som Chefkonsulent arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere også her med fokus på at skabe bæredygtige arbejdskulturer. En solid praksiserfaring og et væld af uddannelser, kurser mm. har jeg med mig i bagagen når jeg træder ind i denne epoke, som selvstændig. Jeg lægger vægt på balancen mellem indre bæredygtighed og ydre bæredygtighed. Jeg ved at vi kan gøre det meget bedre for os selv og for andre, når vi har mere ro og stabilitet indeni. Det bliver lettere at være med livets pres, alt det som kan få os lidt ud af kurs, hverdagens paradokser krav og valg. Det bliver nemmere at vælge klogt. Derfor er jeg ikke i tvivl om at vi skal meget mere af det i fremtiden.

Baggrund

Jeg har altid haft et stort hjerte til naturen, og den økologiske balance. Jeg har også erfaret at vi bliver nødt til arbejde med os selv, hvis vi skal lykkes med at skabe en bedre verden, hvor vi lever i bedre overensstemmelse med FN´s verdensmål. Det forklarer måske lidt af min rejse fra det naturvidenskabeligt til en mere humanistisk og existentiel ståsted, og en gryende bevidsthed om at det ikke er enten eller men både og.

Først i nullerne startede jeg en indre rejse og udvikling. Det startede med 3 års uddannelse i bevidstologi (spirituel forståelse/livsfilosofi, og energiarbejde). Flere og flere løse ender begyndte at nå sammen i større forståelser af sammenhænge. Hvordan vi ikke bare biologisk er forbundne men også på mere subtile niveauer på tværs af race, religion, position mm.

I det levede liv (blandt andet som lektor på pædagogseminariet), blev jeg optaget af, den anerkendende og systemiske forståelse. En tankegang, der understøttede min forståelse af sammenhænge og forbundethed. Derfor sadlede jeg om, og fyldte flere systemiske uddannelser i bagagen. Siden har jeg arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere, og forsøgt at gøre teorierne levende i hverdagen.

Gennem de sidste 20 år har jeg fortsat min egen indre rejse og udvikling. Jeg har suppleret med nye uddannelser en master i meditation og mindfulness, og to års uddannelse i bevidsthed og energiarbejde.

Læs mere

Gennem mit arbejde har jeg introduceret meditation på arbejdspladsen, både som kurser, i forbindelse med stresshåndtering og som løbende tilbud. I mit arbejder med ledere og medarbejdere, kan jeg se, at hvis vi tør stå ved, og med, os selv, kan vi stå stærkere samme i en kompleks verden. Hvis vi arbejder mere bevidst, mere balanceret, vil vi hurtigt kunne se en forskel i vores tilgang til os selv og andre. Vi vil se det i vores trivsel, arbejdsglæde, i vores prioriteringer, valg og ikke mindst i vores relationer.

Jeg kan se, hvordan mennesker får modet til at leve deres liv, hvordan stresssygemeldte finder fodfæste og mennesker får selvtillid og finder vej, ja måske skifter retning i deres liv.

Der er virkelig behov for at en øget bevidsthed i verden. Et behov for indre klarhed og balance så vi kan træffe bedre beslutninger for os selv, i vores relationer og vores omgivelser.

Hvordan

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med mennesker både i undervisningssammenhænge i grupper og i individuelle forløb på alle niveauer. Når jeg er ude i processer, sparring, coaching, mediering mm. vil jeg gøre mit bedste for at sætte en tryg ramme så det bliver muligt at skabe udvikling.

Det er vigtigt for mig hele tiden at balancere mennesket og professionen. Teorien og den levede praksis. Det betyder at jeg forsøger at navigere i dualiteten mellem det at være menneske og samtidig udføre opgaver, være i relationer, samarbejde og ledelse. Teorier er i min verden flygtige og vil aldring udtrykke “sandheden”. Derfor bruger jeg gerne teorier i mit arbejde, men primært til inspiration, refleksion – et afsæt til at skabe ny udvikling. Så snart en teori bliver brugt som et mål i sig selv, er der i  min optik stor risiko for at kommer til at gøre dem lineære, som et mål i sig selv.

Jeg er meget optaget af det som er i rummet og navigerer og tilpasser undervejs, så vi skaber den udvikling, der er mulig.

Læs mere

Det er ikke så mærkeligt som det måske lyder. Det handler dybest set om at trække vejret. Nogen af os skal måske forbi vores forbehold og modstand, når vi lukker øjnene og trække vejret, men når det lykkes vil de fleste opleve, at det er som at komme hjem. Som at finde noget vi har savnet, uden at vi rigtig var klar over at det var det, og at det fandtes.

Jeg vil altid tilpasse form og indhold efter dig eller de mennesker, der er tilstede, så alle guidninger vil opleves personlige og specifikke.

Jeg tilbyder sessioner for private og virksomheder/ledere det kan være her hos mig, online eller hos jer.